Skip to main content
Close

El nostre objectiu és avançar en el desenvolupament de tractaments més eficaços i personalitzats per a les malalties humanes de base microbiana, mitjançant una millor comprensió dels determinants biològics de la salut i la malaltia a escala poblacional

Entendre el paper del microbioma intestinal en la salut humana i les malalties.

Utilitzem la seqüenciació de nova generació per caracteritzar la distribució i la funció de la microbiota intestinal humana en diferents condicions de salut i malaltia. Actualment estem treballant en:

  • Analitzar la influència del microbioma intestinal en la capacitat de les persones infectades pel VIH-1 per assolir una reconstitució immunitària adequada, controlar la replicació del VIH-1 i limitar la inflamació crònica associada a la infecció pel VIH-1.

  • Caracteritzar la coevolució de la microbiota intestinal i el sistema immunitari després de la infecció aguda pel VIH-1.

  • Entendre com el microbioma humà pot condicionar la resposta a la vacuna de la sida i a la inversa, és a dir, com les vacunes i altres estratègies d’eliminació del VIH-1 afecten el microbioma humà.

Millorar les eines de diagnòstic genotípic viral per maximitzar l’eficàcia del tractament antiretroviral.

Hem estat pioners en la introducció de la seqüenciació de nova generació del VIH-1 a Europa i hem liderat alguns dels estudis seminals que han avaluat el valor clínic dels tests ultrasensibles de resistència i tropisme del VIH-1 en la resposta als tractaments antiretrovirals. Realitzem el nostre treball en estreta col·laboració amb companyies diagnòstiques i centres acadèmics d’Europa, els EUA i diversos països de l’Àfrica.

Definir l’epidemiologia clínica mundial del VIH-1.

Treballem amb les principals cohorts clíniques europees ―EuroCOORD, ESAR i EuroSIDA― i grups de recerca africans i americans per entendre els efectes del virus en la resposta als tractaments, la progressió clínica a sida i la mort.

 

Roger Paredes
Investigador/a principal
Roger Paredes
Roger Paredes, MD, PhD, és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, i Investigador Principal del Grup de Genòmica Microbiana a l'Institut de Recerca de la Sida…
Vés al perfil
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: