Skip to main content
Close

Immunopatologia de les malalties

Com actua el sistema immunitari quan una persona té una patologia? IrsiCaixa vol respondre aquesta pregunta per poder afrontar el tractament de les malalties.

Imatge de immunopatologia de les malalties

La recerca bàsica en el camp de la immunologia busca desxifrar els mecanismes i interaccions desencadenats pel sistema immunitari davant diferents estímuls, tals com els agents patògens. De fet, la immunopatologia és la branca de la immunologia que estudia les respostes immunitàries associades a patologies. En aquesta línia, l’equip investigador d’IrsiCaixa duu a terme projectes per entendre les malalties, sobretot les infeccioses com el VIH/sida, des d’un punt de vista immunològic.

Immunosenescència

El sistema immunitari, com qualsevol altre òrgan, envelleix amb el temps. En el cas de les persones que pateixen malalties infeccioses, com el VIH/sida, aquest procés, conegut com a immunosenescència, és més prematur. Això és degut a que la seva immunitat ha estat permanentment activada intentant lluitar contra la presència d’una infecció crònica, i queda “esgotada”, deixant bretxes de seguretat que poden portar a l’aparició de disfuncions característiques de l’envelliment. En aquest sentit, IrsiCaixa compta amb una línia de recerca dedicada a estudiar l’envelliment de les persones amb VIH, així com possibles vies per aturar-lo.

L’enorme èxit de la teràpia antiretroviral contra el VIH ha permès que l’esperança de vida dels pacients amb VIH sigui pràcticament idèntica a la de la població seronegativa, i això ha portat a la comunitat científica i mèdica a vetllar per a que aquest envelliment sigui de la millor qualitat possible.

Neuroimmunologia

Els fonaments científics d’IrsiCaixa l’han permès treballar en el camp de la neurociència, sobretot posant el focus en dos punts clau: l’afectació neurològica causada per la infecció pel VIH i l’estudi de l’Alzheimer.

La infecció pel VIH pot causar disfuncions neurològiques, sobretot en aquelles persones d’edat avançada i amb un sistema immunitari més envellit. L’equip investigador d’IrsiCaixa està fent recerca per trobar marcadors, tant moleculars com epigenètics, que permetin predir l’aparició d’aquestes disfuncions. Alhora, s’està analitzant si aquests marcadors serien vàlids per l’estudi d’altres disfuncions neurològiques, com ara l’Alzheimer.

L’Alzheimer, en concret, és la forma més comuna de demència i pot estar relacionada, segons la bibliografia científica, amb un desequilibri del microbioma. IrsiCaixa està analitzant la composició del microbioma de persones sanes i en estadis inicials de la malaltia i, al mateix temps, està avaluant, en models animals, si els transplantaments de femta poden incidir en el desenvolupament de la malaltia.

Grups de recerca
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: