Skip to main content
Close

HRS4R

IrsiCaixa compta amb el reconeixement públic europeu pel seu compromís amb el desenvolupament d’una política de recursos humans alineada amb Europa.

Imatge de HRS4R2

Estratègia de recursos humans per a personal investigador

El mes de maig de 2017, IrsiCaixa va signar la declaració de compromís amb els principis de la Carta i Codi, amb l'objectiu de millorar les seves condicions de treball, fent de la institució un lloc idoni per desenvolupar una investigació d'excel·lència. Així, IrsiCaixa va expressar el seu interès en el marc de l'estratègia HRS4R com a eina d'autoavaluació dels actuals departaments i serveis d'IrsiCaixa a l'àrea de Recursos Humans. L'aplicació de la Carta i Codi fan que la institució sigui més atractiva per als investigadors que busquen un nou lloc on realitzar el seu projecte de recerca.

Des del mes d’agost de 2018, IrsiCaixa compta amb el reconeixement oficial d'Excel·lència en Recursos Humans per a la Investigació atorgat per la Comissió Europea.

La Comissió Europea concedeix el premi a l'Excel·lència en Recursos Humans per a la Investigació a través d'EURAXESS, una iniciativa paneuropea que proporciona informació i serveis de suport a la comunitat investigadora. Recolzada per la Unió Europea i els seus Estats membres, dona suport a la mobilitat de l’equip investigador i el desenvolupament de les seves carreres, al mateix temps que millora la col·laboració científica entre Europa i el món. Les consultes es poden fer a través dels punts de contacte de EURAXESS Catalunya. EURAXESS Catalunya ofereix un Welcome pack amb informació útil per viure o fer una estada a Catalunya que inclou: viure a Catalunya, sistema sanitari i educatiu o allotjament.

Aquest premi reflecteix el compromís d'IrsiCaixa per millorar contínuament les seves polítiques de Recursos Humans, en sintonia amb la Carta Europea del Personal Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació de Personal Investigador, en particular el compromís d'aconseguir procediments de contractació i avaluació justos i transparents.

Pla d’acció de l'HRS4R 2018-2023

Amb l'objectiu d'oferir un entorn de treball acollidor, encoratjador i estimulant, IrsiCaixa va desenvolupar una anàlisi de mancances per definir les condicions que es poden millorar com a centre de recerca d'excel·lència. Aquesta autoavaluació i el corresponent pla d'acció es van desenvolupar en un procés inclusiu i obert en el qual va participar un Grup de Treball intern (vegeu la foto de baix). Això ajudarà a IrsiCaixa a assolir el seu objectiu i la seva missió, a aportar solucions innovadores que garanteixin les condicions més favorables possibles per al desenvolupament d'una carrera científica i a aconseguir un entorn de treball que promogui la igualtat d'oportunitats, la integritat ètica i la conciliació de la vida laboral i personal.

Imatge grup de treball HRS4R

Accions a mig termini de l'HRS4R

IrsiCaixa està treballant en el seguiment del pla d’acció per a la correcta aplicació de l’estratègia HRS4R a la institució.

L’establiment d’una Política de Contractació d’Investigadors Oberta, Transparent i basada en el Mèrit (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researcher, OTM-R) és un element clau de l’estratègia HRS4R. En aquesta línia, IrsiCaixa ha desenvolupat una política de reclutament de personal basada en els principis de l’OTM-R.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: