Skip to main content
Close

Patents

IrsiCaixa duu a terme una investigació translacional i gestiona la propietat intel·lectual generada a la institució per afavorir el desenvolupament tecnològic i impulsar la creació de nous productes o processos que facilitin la vida diària de la societat.

Imatge de Patents

Concedides

Publicades

Presentades

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: