Skip to main content
Close
Nel Marin

Nel Marín Sánchez

Investigador/a predoctoral
Grup de recerca
Equip
Biografia

Nel Marín es va graduar en Biotecnologia per la Universitat de Salamanca (USAL) el 2022. Durant aquest període, va participar en un programa Erasmus a Torí (Itàlia), on va descobrir la seva passió per la Bioinformàtica. Pel seu treball de final de grau, va realitzar una anàlisi de metagenòmica 16S de mostres de pell humana utilitzant múltiples eines bioinformàtiques.

Intrigat per les enormes possibilitats de la bioinformàtica, es va traslladar a Barcelona amb l'objectiu d'aprofundir en aquest camp, especialment en la genòmica. Es va matricular al màster de Bioinformàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Com a part de la seva formació acadèmica, va fer pràctiques a l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB) al laboratori d'Albert Jordan de Regulació de la Cromatina de l'Expressió Gènica Humana i Viral. Gràcies a aquesta experiència, va poder completar el seu treball final de màster realitzant una caracterització i anàlisi comparativa de la distribució genòmica de les variants de la histona H1 a l'assemblatge del genoma T2T-CHM13.

Amb l'objectiu d'ampliar els seus coneixements, Nel es va incorporar al grup de Genòmica Microbiana (GEM) d'IrsiCaixa com a investigador predoctoral. La seva recerca se centra en l'estudi del paper del microbioma humà en la immunopatogènesi del VIH i la seva influència en l'eficàcia de diferents estratègies de tractament d'última generació, utilitzant enfocaments multiòmics integradors.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: