Skip to main content
Close

Política de privacitat

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE RECERCA DE LA SIDA-CAIXA, (en endavant, IrsiCaixa), amb NIF G60813227 i domicili a Hospital Germans Trias i Pujol. Ctra del Canyet, s/n 08916 Badalona (Barcelona), és conscient de la importància de protegir la seva privacitat, per això, ha disposat de la present Política de Privacitat a l'efecte de comunicar-li de la manera més transparent possible com seran utilitzades les seves dades de caràcter personal en cas que decideixi facilitar-nos-les.

 

1. Principis que regeixen el tractament de les seves dades de caràcter personal

El tractament de les seves dades de caràcter personal per part d’IrsiCaixa es basarà en els següents principis:

 • Principi de licitud: només es tractaran les seves dades de caràcter personal en cas que hi hagi donat el seu consentiment, o bé hi hagi una altra base de legitimació per al tractament establert a la llei.
 • Principi de transparència: abans de tractar les seves dades, rebrà informació concreta, transparent i accessible de les circumstàncies del tractament.
 • Principi de lleialtat: les seves dades personals no podran ser tractades de manera diferent de la comunicada.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals que sol·licitem són adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les seves dades només seran tractades durant el temps necessari per a la consecució de les finalitats del tractament comunicades.

 

2. Transparència

De forma addicional a la present política, cadascun dels apartats i formularis disposats a la pàgina web a través dels quals es recullen dades de caràcter personal compta amb informació específica sobre el tractament de les dades obtingudes a través d'aquest canal.

 

2.1. Descripció de la informació facilitada

La informació que trobarà en cada formulari i que es complementarà amb la "Informació addicional" facilitada en la present Política per a cada formulari web, serà la següent:

 • Responsable del tractament: fa referència a la identificació de l'empresa que tractarà les seves dades de caràcter personal, en aquest cas IrsiCaixa.
 • Finalitat/s: s'inclourà el propòsit o propòsits que es persegueixen amb el tractament de les seves dades de caràcter personal.
 • Base jurídica del tractament: cada formulari inclou la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades de caràcter personal, tant en aquells casos en què es tracti del seu consentiment com en qualsevol altra base reconeguda per la legislació vigent.
 • Destinataris: identitat o categories d'aquells que puguin rebre la comunicació de les seves dades de caràcter personal.
 • Terminis de conservació de les dades o criteris per a la seva determinació: termini o criteris per determinar el termini durant el qual les seves dades seran tractades per a les finalitats comunicades.
 • Existència de decisions automatitzades o elaboració de perfils: existeix la possibilitat que utilitzem eines de segmentació amb la finalitat d'oferir comunicacions comercials adaptades als seus interessos. En el cas que així sigui, li oferirem informació concreta sobre això en el formulari de la pàgina web a través del qual faciliti les seves dades.
 • Manera de donar el consentiment: en el cas que el seu consentiment sigui necessari per al tractament de les seves dades, se li informarà de l'acció requerida per considerar que ha prestat el consentiment.
 • Conseqüències de la no prestació del consentiment: hi ha la possibilitat que, si no ens dona el seu consentiment, no puguem prestar-li el servei requerit.
 • Tractaments a tercers països: en el cas que les seves dades hagin de ser tractades en països no pertanyents a la Unió Europea, se li informarà de l'existència o no de decisió d'adequació de la Comissió Europea i/o les garanties adoptades per a la protecció de les seves dades.
 • Exercici de drets: veure apartat 3.
 • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades o Data Protection Officer (DPO): veure apartat 4.

 

2.2. Informació específica sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal facilitades a través de cada apartat web

 

a) Apartat “CONTACTE”

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES

 • Responsable: el responsable del tractament de les seves dades serà IrsiCaixa, amb NIF G60813227 i domicili a Hospital Germans Trias i Pujol. Ctra del Canyet, s/n 08916 Badalona (Barcelona).
 • Finalitat/s: la finalitat del tractament de les dades de caràcter personal facilitades a través del present formulari és la de resoldre la consulta que ens planteja sobre les activitats d'IrsiCaixa. En el cas que no accepti el tractament de les seves dades de caràcter personal, no podrem atendre la seva consulta. Addicionalment, podrem utilitzar les seves dades de forma anonimitzada per fer un seguiment estadístic del nostre servei d'atenció a l'usuari, considerant que comptem amb un interès legítim en la millora contínua dels processos interns de resposta.
 • Destinataris: les dades de caràcter personal que ens faciliti a través de la pàgina web no seran comunicades a tercers, excepte en el cas que fossin requerides per una autoritat administrativa o judicial. No obstant això, tindran accés a les seves dades les empreses que ens prestin serveis que requereixin d'aquest accés, com empreses de serveis informàtics o de desenvolupament web. Tots ells estan obligats contractualment a mantenir la confidencialitat de les seves dades i a no fer-ne ús per a altra finalitat diferent del servei que ens presten. Si ho desitja, pot demanar un llistat complet de les categories de proveïdors que tindran accés a les seves dades a l'adreça indicada en la present Política.
 • Terminis de conservació: les seves dades seran tractades fins a la resolució de la consulta. Posteriorment podran ser conservades anonimitzades amb finalitats estadístiques i de millora de la qualitat del servei.
 • Drets: pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat, així com efectuar qualsevol consulta sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se al Data Protection Officer (DPO) a través dels següents canals:
  • Correu postal: Hospital Germans Trias i Pujol. Ctra del Canyet, s/n 08916 Badalona (Barcelona).
  • Correu electrònic: dpo@irsicaixa.com

Recordi adjuntar una còpia del seu DNI per a què puguem verificar la seva identitat.

Pot obtenir més informació sobre els seus drets en els apartats 3 i 4 de la present Política.

En el cas de no estar conforme amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

b) Apartat “NEWSLETTER”

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES

 • Responsable: el responsable del tractament de les seves dades serà IrsiCaixa, amb NIF G60813227 i domicili a Hospital Germans Trias i Pujol. Ctra del Canyet, s / n 08916 Badalona (Barcelona).
 • Finalitat/s: mantenir-lo informat de les comunicacions sobre activitats, promocions i novetats científiques i formatives d'IrsiCaixa. En el cas que no accepti el tractament de les seves dades, no podrem realitzar el servei sol·licitat.
 • Personalització de les comunicacions: hi ha la possibilitat que utilitzem eines de segmentació per a l'enviament de comunicacions amb la finalitat de personalitzar les comunicacions i evitar l'enviament d'informació que pugui no ser del seu interès. Per poder personalitzar les comunicacions utilitzem dades de diferents fonts, com l'anàlisi de les dades que ens ha facilitat (edat, sexe, etc.), la informació històrica dels productes i serveis de l'empresa que ha adquirit i les dades de navegació obtingudes a través de les cookies que s'instal·len en el seu navegador (consulti la nostra Informació sobre cookies). Encara que per realitzar la segmentació ens recolzem en eines informàtiques, els criteris són sempre determinats per persones.
 • Destinataris: les dades de caràcter personal que ens faciliti a través de la pàgina web no seran comunicades a tercers, excepte en el cas que fossin requerides per una autoritat administrativa o judicial. No obstant això, tindran accés a les seves dades les empreses que ens prestin serveis que requereixin d'aquest accés, com empreses de serveis informàtics o de desenvolupament web. Tots ells estan obligats contractualment a mantenir la confidencialitat de les seves dades i a no fer-ne ús per a altra finalitat diferent al servei que ens presten. Si ho desitja, pot demanar un llistat complet de les categories de proveïdors que tindran accés a les seves dades a l'adreça indicada en la present Política. Les seves dades seran tractades en territori de la Unió Europea, no obstant, per a l'enviament d'e-mails recorrem a la plataforma web de MailChimp (Rocket Science Group, LLC.), per la qual cosa les seves dades seran transferides als Estats Units. Rocket Science Group, LLC ofereix garanties per al tractament de les seves dades de caràcter personal, i ha subscrit les Condiciones Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea. Pot consultar informació addicional sobre el tractament de les seves dades a Mailchimp en aquest enllaç.
 • Terminis de conservació: les seves dades seran tractades fins que cancel·li seva subscripció a la recepció d'informació. Posteriorment seran conservades sota el degut bloqueig amb la finalitat d'evitar enviar-li comunicacions no desitjades. Recordi que pot cancel·lar la seva subscripció de forma senzilla a l'enllaç que apareix al peu de cada correu electrònic nostre que rebi.
 • Drets: pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat, així com efectuar qualsevol consulta sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se al Data Protection Officer (DPO) a través dels següents canals:
  • Correu postal: Hospital Germans Trias i Pujol. Ctra del Canyet, s/n 08916 Badalona (Barcelona).
  • Correu electrònic: dpo@irsicaixa.com

Recordi adjuntar una còpia del seu DNI per a què puguem verificar la seva identitat.

Pot obtenir més informació sobre els seus drets en els apartats 3 i 4 de la present Política.

En el cas de no estar conforme amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

c) Apartat “TREBALLA AMB NOSALTRES”

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES

 • Responsable: el responsable del tractament de les seves dades serà IrsiCaixa, amb NIF G60813227 i domicili a Hospital Germans Trias i Pujol. Ctra del Canyet, s / n 08916 Badalona (Barcelona).
 • Finalitat/s: gestionar la seva participació en els processos de selecció de personal de l'empresa. Cal que consenti el tractament de les seves dades de caràcter personal per a aquesta finalitat, en cas contrari no podrem incloure-l en els processos de selecció d'IrsiCaixa.
 • Destinataris: les dades de caràcter personal que ens faciliti a través de la pàgina web no seran comunicades a tercers, excepte en el cas que fossin requerits per una autoritat administrativa o judicial. No obstant això, tindran accés a les seves dades les empreses que ens prestin serveis que requereixin d'aquest accés, com empreses de serveis informàtics o de desenvolupament web. Tots ells estan obligats contractualment a mantenir la confidencialitat de les seves dades i a no fer-ne ús per a altra finalitat diferent al servei que ens presten.
 • Terminis de conservació: les seves dades seran conservades durant un any, tret que ens autoritzi a conservar-les durant un període superior durant els processos de selecció en què participi.
 • Drets: pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat, així com efectuar qualsevol consulta sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se al Data Protection Officer (DPO) a través dels següents canals:
  • Correu postal: Hospital Germans Trias i Pujol. Ctra del Canyet, s/n 08916 Badalona (Barcelona).
  • Correu electrònic: dpo@irsicaixa.com

Recordi adjuntar una còpia del seu DNI per a què puguem verificar la seva identitat.

Pot obtenir més informació sobre els seus drets en els apartats 3 i 4 de la present Política.

En el cas de no estar conforme amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

d) Apartat “Xarxa alumni”

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES

 • Responsable: el responsable del tractament de les seves dades serà IrsiCaixa, amb NIF número G-60.813.227.
 • Finalitat/s:
  • Posar-nos en contacte amb l'interessat i enviar-li informació sobre els serveis de la xarxa IAN i els esdeveniments i activitats que organitzi.
  • Crear una base de dades d'antics alumnes i ex treballadors de l'àmbit de la investigació d’IrsiCaixa.
  • Posar en contacte antics alumnes i ex treballadors de l'àmbit de la investigació d’IrsiCaixa.
  • Valorar l'impacte (clínic, tècnic, terapèutic o conceptual) que l'activitat investigadora hagi pogut motivar, fins i tot anys més tard.
  • Ajudar a difondre la imatge d'IrsiCaixa com a centre de formació per a joves investigadors. Addicionalment, IrsiCaixa tractarà les seves dades amb les finalitats específiques que hagi expressament indicat a l'efecte.
 • Destinataris: les dades de caràcter personal que ens faciliti a través del formulari web no seran comunicades a tercers, excepte en el cas que fossin requerits per una autoritat administrativa o judicial. No obstant això, tindran accés a les seves dades les empreses que ens prestin serveis que requereixin d'aquest accés, com empreses de serveis informàtics o de desenvolupament web. Tots ells estan obligats contractualment a mantenir la confidencialitat de les seves dades i a no utilitzar-los per a cap altra finalitat diferent d'aquella per a la que ens presten el servei. Si ho desitja, pot demanar un llistat complet de les categories de proveïdors que tindran accés a les seves dades a través de l'adreça indicada en la present Política. Les seves dades seran tractades en territori de la Unió Europea, no obstant, per a l'enviament d'e-mails recorrem a la plataforma web de MailChimp (Rocket Science Group, LLC.), per la qual cosa les seves dades seran transferides als Estats Units. Rocket Science Group, LLC ofereix garanties per al tractament de les seves dades de caràcter personal, i ha subscrit les Condiciones Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea. Pot consultar informació addicional sobre el tractament de les seves dades a Mailchimp en aquest enllaç.
 • Terminis de conservació: les seves dades seran tractades fins que sol·liciti la seva baixa de la xarxa IAN a través de dpo@irsicaixa.com. Posteriorment seran bloquejats durant el període legalment establert.
 • Drets: pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, així com efectuar qualsevol consulta sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se al Data Protection Officer (DPO) a través dels següents canals:
  • Correu postal: Hospital Germans Trias i Pujol. Ctra del Canyet, s / n 08916 Badalona (Barcelona).
  • Correu electrònic: dpo@irsicaixa.com

Recordeu acompanyar còpia de DNI perquè puguem verificar la seva identitat.

Podeu obtenir més informació sobre els seus drets en els apartats 3 i 4 de la present Política. En cas de no estar conforme amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

3. Drets dels quals disposa

De conformitat amb la legislació vigent, vostè compta amb una sèrie de drets en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal. Aquests drets reconeguts són els següents:

 • Drets d'accés i rectificació: té dret a conèixer l'ús que es fa de les seves dades personals, i en particular el dret a obtenir informació sobre si aquestes estan sent objecte de tractament i, si escau, la finalitat del mateix, així com la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes. Així mateix, vostè té dret a sol·licitar la modificació i actualització de les seves dades.
 • Dret a la supressió: té dret a sol·licitar que les seves dades s'eliminin, sempre que no prevalguin altres motius legítims per a la conservació de les seves dades.
 • Dret d'oposició: vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment, sempre que no prevalguin altres motius legítims per al tractament de les seves dades.
 • Dret a la portabilitat: es tracta del dret a que les seves dades de caràcter personal li siguin facilitades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. El dret a la portabilitat i les dades de caràcter personal procedirà quan:
  • Quan el tractament de dades s’efectuï per mitjans automatitzats.
  • Quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte.
  • Quan un usuari ho sol·licita respecte a les dades que ell mateix ha proporcionat a qui les està tractant i que li concerneixin, incloses les dades derivades de la seva pròpia activitat.
 • Dret a la limitació del tractament: Té dret a limitar el tractament de les seves dades personals, de tal manera que només puguin ser conservades pel responsable, sense que sigui possible realitzar un altre tractament o emprar-les per a una finalitat diferent. El dret a la limitació del tractament serà procedent quan:
  • Les dades de caràcter personal que disposem no siguin exactes;
  • Les dades personals no estiguin sent tractades de manera legítima;
  • El tractament de les dades no resulti necessari per a la consecució de la finalitat per a la qual van ser recollides, però vostè tingui interès en la seva conservació per a la formulació, l'exercici o la defensa davant de reclamacions;
  • En el cas que hagi exercit el seu dret d'oposició, perquè les seves dades no siguin tractades amb una altra finalitat, més enllà de la seva conservació, fins que puguem resoldre la seva sol·licitud;
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent: En el cas de no estar conforme amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot efectuar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

IrsiCaixa treballarà per respondre les seves sol·licituds d'exercici de drets a la major brevetat, procedint a executar la petició el més aviat sempre que resulti procedent en atenció a les característiques del tractament de dades de caràcter personal.

 

4. Delegat de Protecció de dades o Data Protection Officer (DPO)

IrsiCaixa compta amb un DPO designat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Pot exercir els seus drets (veure apartat anterior), així com realitzar qualsevol consulta o suggeriment, contactant amb el DPO d'IrsiCaixa a través de:

 • Correu postal: Hospital Germans Trias i Pujol. Ctra del Canyet, s/n 08916 Badalona (Barcelona).
 • Correu electrònic: dpo@irsicaixa.com

Recordi adjuntar una còpia del seu DNI per a que puguem verificar la seva identitat.

 

5. Seguretat de les seves dades

IrsiCaixa realitza un important esforç per garantir la seguretat de les seves dades i preservar-les de qualsevol accés no autoritzat mitjançant l'aplicació de mesures de seguretat informàtica i la seva actualització contínua a fi d'adequar-les als avenços tecnològics.

 

6. Accés a les seves dades per part de tercers

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través de la pàgina web no seran comunicades a tercers, excepte en el cas que fossin requerides per una autoritat administrativa o judicial. No obstant això, tindran accés a les seves dades les empreses que ens prestin serveis que requereixin d'aquest accés, com empreses de serveis informàtics o de desenvolupament web. Tots ells estan obligats contractualment a mantenir la confidencialitat de les seves dades i a no fer-ne ús per a una finalitat diferent del servei que ens presten.

Si ho desitja, pot demanar un llistat complet de les categories de proveïdors que tindran accés a les seves dades en l'adreça indicada en la present Política.

 

7. On seran tractades les seves dades de caràcter personal

Les seves dades seran tractades a la Unió Europea, tot i això, hi ha la possibilitat que puguin ser transferides a tercers països per a la prestació d'un servei per part d'un proveïdor. En aquest cas, rebrà informació específica sobre el proveïdor, el país o països en què les seves dades seran tractades i les garanties ofertes per a la protecció de les seves dades de caràcter personal.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: