Skip to main content
Close

Malalties infeccioses emergents

Generem coneixement per desenvolupar nous tractaments i mètodes de prevenció per les malalties infeccioses que emergeixen.

Imatge de malalties emergents

Treballar en el desenvolupament d'estratègies de salut que ens permetin anticipar-nos a futures pandèmies

L’estudi del VIH/sida –i, conseqüentment, del sistema immunitari– durant més de 25 anys ha fet que els grups de recerca d’IrsiCaixa estiguessin preparats per abordar les diferents amenaces infeccioses que, de manera ràpida i constant, apareixen a escala global. El coneixement acumulat durant tot aquest temps, així com comptar amb un laboratori de bioseguretat de nivell 3 i una gran experiència en la posada a punt d’estudis experimentals, ha posicionat a IrsiCaixa com a institució líder mundial en el camp de les malalties infeccioses.

 

Coneixement, prevenció i tractaments

IrsiCaixa treballa per entendre les malalties infeccioses emergents des de la base i inverteix grans esforços en aïllar els patògens que van apareixent i estudiar el seu funcionament; quins mecanismes fan servir per infectar? Quines mutacions els caracteritzen? Com afecten al cos humà? Aquestes són algunes de les preguntes que l’equip d’IrsiCaixa busca respondre per poder millorar la prevenció i el tractament de virus com el de l’Ebola i la verola del mico, entre d’altres. Per respondre-les, algunes de les estratègies que segueix IrsiCaixa són l’aïllament de diferents virus de persones infectades, la caracterització de la resposta immunitària desenvolupada envers aquests patògens, l’avaluació de l’efectivitat de diferents fàrmacs mitjançant tècniques de laboratori, i la posada a punt de noves tècniques diagnòstiques adaptades a les necessitats de situacions tan canviants com l’inici d’una nova pandèmia, entre d’altres.

 

Una sola salut

La globalització i desforestació han portat a la humanitat a compartir espais amb els animals que, fins ara, no compartien. Aquest fet facilita l’aparició de zoonosis, és a dir, malalties infeccioses característiques de certs animals domèstics o silvestres que, en un moment donat, passen a afectar als humans. De fet, un 75% de les malalties infeccioses emergents humanes són causades per patògens provinents d’animals i la seva expansió a nivell global és cada cop més notòria degut a la interconnexió que hi ha entre les persones. A més, el canvi climàtic està promovent l’arribada de mosquits nous. Aquests esdevenen vectors de virus que fins ara no afectaven a certes poblacions, però que, degut als canvis de temperatura, cada cop són més freqüents al nostre entorn, com és el cas del Dengue. És per això que IrsiCaixa centra la seva recerca en malalties infeccioses emergents en torn al concepte d’Una Sola Salut (de l’anglès, One Health), que defineix la salut no únicament com aquella que afecta als humans, sinó que l’entén com el conjunt de la salut humana, animal i ambiental. Fer recerca en aquestes àrees és el que permetrà disposar de les eines necessàries per combatre futurs patògens que puguin emergir, així com anticipar noves pandèmies.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: