Skip to main content
Close

Teràpies i vacunes

Dissenyar estratègies per educar el sistema immunitari davant d’amenaces com les malalties infeccioses i el càncer.

Imatge de Teràpies

Un abordatge integral que permet desenvolupar eines tant per la prevenció com pel tractament de les malalties

Les vacunes i el descobriment de nous fàrmacs són un dels mitjans més eficaços d’IrsiCaixa a l’hora de controlar malalties. L’institut posa el focus en l’estudi de noves estratègies de tractament per un gran ventall de malalties que, d’una manera o altra, mantenen una estreta relació amb el VIH/sida i el sistema immunitari, els grans pilars de la recerca d’IrsiCaixa.

 

Estratègies per potenciar el sistema immunitari

Les vacunes i els fàrmacs immunoterapèutics contra les malalties infeccioses es basen en un principi molt senzill: ensenyar al sistema immunitari a reconèixer un patogen per tal que generi una la resposta immunitària potent contra l’agent infecciós i l’elimini. Aquestes estratègies poden servir tant per prevenir futures infeccions –ja que el cos genera una “memòria” que li permet eliminar el patogen abans que aquest pugui desencadenar en una malaltia–, com per tractar-les –ja que permet que el sistema immunitari elimini la infecció un cop ja ha tingut lloc.

Aquestes estratègies, però, no només són útils per combatre les malalties infeccioses, sinó que IrsiCaixa les extrapola a altres camps de recerca, com el càncer, les malalties neurològiques, entre d’altres.

Pel que fa a vacunes, IrsiCaixa duu a terme projectes de desenvolupament de vacunes contra el VIH, el SARS-CoV-2 i altres patògens. Al mateix temps, avalua la utilitat de la plataforma de vacunes que s’ha dissenyat des de la institució per aplicar-la a la lluita contra el càncer.

 

Del laboratori a la clínica

Les diferents línies de recerca d’IrsiCaixa estan orientades a aportar solucions a les persones que pateixen una malaltia. Aquestes solucions poden arribar en una gran quantitat de formes: vacunes, teràpies, fàrmacs, anticossos, guies de tractament, marcadors de malalties... Totes elles, però, requereixen, en primer lloc, d’un gran esforç en la investigació bàsica i, més endavant, la translació cap a una recerca aplicada que permeti demostrar l’eficàcia i seguretat d’aquestes solucions en les persones. En aquest sentit, IrsiCaixa compta amb dues spin-offs anomenades AlbaJuna i AELIX Therapeutics, que ja han portat les seves teràpies a fases pre-clíniques i clíniques, respectivament.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: