Skip to main content
Close

Sobre el Lab

El Living Lab de Salut busca augmentar l'impacte de l'R+D+I entorn de reptes sanitaris complexos mitjançant processos participatius d'innovació sistèmica.

Imatge de Sobre el Lab

Implementem intervencions integrals a través de xarxes d’innovació

La missió del Living Lab de Salut és promoure el treball en xarxes d'innovació formades per diversos actors per tal que resolguin reptes sanitaris complexos i persistents i incrementin l'impacte col·lectiu a través de metodologies d'innovació sistèmica.

El Living Lab de Salut se centra en reptes que requereixen integració del coneixement i aprenentatge mutu. L'objectiu és dissenyar i implementar estratègies sistèmiques d'alt impacte tenint en compte factors clau que poden trobar-se en els diferents àmbits d'un sistema (social, tecnològic, d'R+D+I, entorn físic/mediambiental, econòmic, polític i institucional).

El Lab opera dins de marcs metodològics destinats a augmentar l'impacte de l'R+D+I i duu a terme projectes de recerca per innovar en les seves metodologies i difondre la seva feina. Compta amb el suport de la Fundació "la Caixa" i participa en projectes europeus finançats per la Comissió Europea, com CONNECT, FoodCLIC, FOSTER i CLEVERFOOD.

S'aborden dues categories diferents de reptes sanitaris complexos:

  • Reptes de prevenció i promoció de la salut, com ara l'alimentació saludable i sostenible, la salut afectivosexual, la salut mental i la prevenció de la COVID-19.

  • Reptes de prevenció, diagnòstics i terapèutics entorn de malalties que presenten una varietat de comorbiditats o requereixen considerar una àmplia diversitat de factors, com passa amb la COVID-19 persistent o el desenvolupament d'immunoteràpies.

Actua com a think-tank, és a dir, com un espai en el qual un ampli ventall d'experts i expertes participen en la reflexió estratègica, l'aprenentatge, l'exploració i la cocreació de coneixements i intervencions integrals.

Living Lab IrsiCaixa

A qui ens dirigim?

La diversitat d'actors participants varien segons si el repte sanitari que s'aborda és cientificotècnic o sociotècnic: experts i expertes de l'entorn acadèmic i no acadèmic, incloent-hi les universitats i centres d'investigació, els serveis sanitaris, els serveis socials, els centres culturals, la comunitat educativa, el sector privat, el tercer sector, els organismes de l’administració pública, els pacients i la ciutadania.

15 anys d'experiència

Centrats en la consecució dels nostres objectius, el Living Lab de Salut ha acumulat més de 15 anys d'experiència avalada per la seva participació en un ampli ventall de projectes competitius (12 finançats per la Comissió Europea) i la formació impartida a més de 6.000 professionals, principalment del sector acadèmic.

El nostre equip

Totes les activitats del Living Lab de Salut són possibles gràcies a l'impacte col·lectiu d'un equip de professionals compromeses i motivades:

Rosina Malagrida Escalas

Responsable del Living Lab de Salut

Marina Pino Cebrián

Gestor/a de projectes del Living Lab de Salut
.

Laia Vives Adrián

Gestor/a de projectes del Living Lab de Salut
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: