Skip to main content
Close
Francesc Català

Francesc Català Moll

Data steward
Grup de recerca
Equip
Biografia

Es va graduar en Biotecnologia per la Universitat de Girona (2015). Posteriorment, va realitzar el màster en Genètica i Genòmica de la Universitat de Barcelona (2016). Durant l’últim curs del grau, es va incorporar al grup d’Epigenètica i Malalties Immunes a l'IDIBELL, sota la supervisió del Dr. Esteban Ballestar, on també va dur a terme la seva tesi doctoral en biomedicina per la Universitat de Barcelona el juny del 2020.

Durant el seu doctorat va centrar la seva recerca en l’estudi del mecanismes moleculars associats a la desmetilació activa de l'ADN i el seu ‘targeting’ a nivell genòmic per mitjà de la utilització de diversos models de diferenciació mieloides. Durant la seva formació pre-doctoral també va realitzar una estància internacional al German Cancer Research Center (DKFZ), on es va formar en la generació i anàlisi de T-WGBS i ATAC-seq. 

Ara forma part del grup de Genòmica Microbiana, com a DataSteward, per contribuir en el desenvolupament d’eines bioinformàtiques per l’estudi del microbioma i la seva relació amb la infecció pel VIH.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: