Skip to main content
Close

CRISH

Detectar de forma conjunta amb una àmplia varietat d’actors del sector de la salut necessitats insatisfetes i noves línies de recerca.

Imatge de CRISH

Sobre el programa CRISH

El programa CRISH (Co-CReating Innovative Solutions for Health) tenia com a objectiu principal dissenyar un curs per reunir una àmplia varietat d’actors del sector de la salut (és a dir, personal investigador i representants de la indústria i les organitzacions de la societat civil, incloses organitzacions de pacients, benèfiques i comunitàries, ciutadania, responsables en política i equip educador) per aprendre a crear conjuntament processos, productes o serveis innovadors per millorar la salut pública. Un dels aspectes més importants de CRISH va ser detectar necessitats insatisfetes i identificar noves línies de recerca.

El curs, implementat a diversos països d’Europa, va proporcionar coneixements, habilitats i eines sobre metodologia d’experiència del pacient, investigació responsable i innovació, elements emprenedors i mètodes de reciprocitat i co-disseny a una àmplia varietat d’interessats en salut.

Després de completar el curs, els participants van obtenir els següents resultats d'aprenentatge:

  • Comprendre les perspectives teòriques que fonamenten la co-creació en salut.

  • Incloure metodologies de co-creació en un projecte de recerca i innovació en salut per fer-lo més obert, inclusiu i sensible a les necessitats de les diferents parts interessades.

  • Realitzar un exercici d’anàlisi d’avaluació de necessitats i de mapeig de les parts interessades per a un projecte de co-creació.

  • Identificar un projecte de recerca i innovació que incorpori les opinions dels pacients i estimuli l’atenció centrada en el pacient.

  • Llistar les principals àrees de gestió de projectes per a la co-creació en salut.

  • Comunicar un projecte de recerca i innovació a un públic objectiu específic.

Aquest projecte ja finalitzat va ser finançat per l'EIT Health i el programa H2020.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: