Skip to main content
Close

EnRRICH

Promoció de la RRI en l'àmbit universitari mitjançant la investigació comunitària.

Imatge de EnRRICH

Sobre el projecte EnRRICH

El projecte EnRRICH (Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula in Higher education) va promoure la millora de la capacitat de l'alumnat i el personal d’ensenyament superior per desenvolupar coneixements, habilitats i actituds que donin suport a la incorporació de la Investigació i Innovació Responsables (RRI) en els plans destudi, responent a les necessitats de recerca de la societat expressades per les organitzacions de la societat civil (OSC). Per això, el projecte va identificar, desenvolupar, pilotar i difondre bones pràctiques i recursos rellevants per integrar les claus de la RRI als plans d'estudi acadèmics de tot Europa. En compartir l'aprenentatge i iniciar discussions i debats a nivell institucional, nacional i internacional, tant dins del consorci com fora, el projecte EnRRICH va crear una consciència més gran i va millorar el context polític per a la RRI en els plans d'estudi i, per això tant, va produir personal graduat i investigador més responsable i receptiu. Aquest projecte es va centrar en la co-creació de la investigació per permetre a l'alumnat adquirir l'àmplia gamma d'habilitats, coneixements i experiència necessaris perquè floreixin una economia i societat del coneixement.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: