Skip to main content
Close

Sana Ment

Fomentem el benestar emocional per i amb l’alumnat.

Imatge de SanaMent

Què és Sana Ment?

Sana Ment és una intervenció integral adreçada a joves de 12 a 20 anys que promou el benestar emocional als centres educatius en xarxa amb altres organitzacions de promoció de salut mental.  Es duu a terme en el marc de la xarxa Escoles Sentinella promoguda per la Generalitat de Catalunya i del projecte europeu CONNECT, que promou la recerca participativa a les escoles, i amb el suport d’EduCaixa.

Quin és el seu objectiu?

Té com a finalitat apoderar l’alumnat perquè esdevingui un actor proactiu en la promoció de la salut mental fomentant el treball en xarxa amb docents, altres alumnes, professionals de la salut mental i altres actors socials.

Com s'implementa?

Sana Ment s’implementa a les aules mitjançant una guia didàctica que promou una recerca participativa amb la col·laboració de les famílies, els professionals de la salut mental i d’altres actors socials.

Etapes:

  1. DIAGNOSI AMB RECERCA PARTICIPATIVA. S’exploren les necessitats que hi ha entorn de la promoció de la salut mental des d’una perspectiva sistèmica.
  2. DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D’UN PLA D’ACCIÓ. A partir dels resultats obtinguts, l’alumnat dissenya i implementa un pla d’acció personalitzat a partir d’un repositori que inclou activitats de diversos programes de referència de l’entorn local, nacional i internacional.
  3. REFLEXIÓ. Finalment, l’alumnat reflexiona sobre l’aprenentatge i l’impacte assolit amb Sana Ment. 

Com es va dissenyar la guia didàctica?

La guia didàctica va ser dissenyada durant una primera fase estratègica mitjançant un procés de recerca participativa i una co-creació amb actors experts en diversos dels objectius que vol assolir aquesta intervenció. Aquesta recerca participativa es va portar a terme amb més de 1.600 alumnes i les seves famílies, així com amb docents i professionals de la salut mental, durant el curs acadèmic 2021-22, sota la coordinació del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa. La metodologia emprada en aquest procés, el System-Oriented Dialogue Model, va ser dissenyada pel Living Lab de Salut d’IrsiCaixa i publicada a la International Journal of Public Health.

Sana Ment

Quina diferència hi ha entre Sana Ment i altres intervencions de promoció del benestar emocional?

Sana Ment es caracteritza per ser una intervenció integral, personalitzada, col·laborativa i descentralitzada. 

 Integral

L’alumnat fa una diagnosi mitjançant recerca participativa amb una reflexió integral que facilita identificar problemes diversos relacionats amb el seu benestar emocional (comunicació assertiva, reconeixement de les emocions, relacions socio-afectives, relaxació, consum responsable, assetjament, estigma, espais físics, expectatives de les famílies, vinculació amb els resultats acadèmics, organització al centre educatiu...).

Personalitzada

L’alumnat dissenya un pla d’acció personalitzat per respondre als problemes prioritzats a l’aula, utilitzant el repositori de Sana Ment que contempla intervencions d’altres organitzacions entorn als diferents problemes que identifiquen. D’aquesta manera, l’alumnat selecciona les intervencions que els resulten més prioritàries en cada moment.

Col·laborativa i descentralitzada

L’alumnat s’apodera per promoure el seu benestar emocional de manera proactiva amb el suport dels i les docents i en col·laboració amb les famílies i els professionals de salut mental, que col·laboren en la mesura que els és possible. D’aquesta manera la intervenció pot ser continuada en el temps gràcies al lideratge dels i les joves i dels i les docents. També és descentralitzada perquè es promou en xarxa amb altres organitzacions de promoció de la salut mental, que aporten recursos al repositori de Sana Ment.

Com s’hi poden implicar els centres educatius?

Els centres educatius interessats es poden posar en contacte amb el Living Lab de Salut d’IrsiCaixa (livinglab@irsicaixa.es). S’incorporaran a la fase actual de pilot d’aquest programa que s’està realitzant durant els cursos 2022-23 i 2023-24 per avaluar la usabilitat, viabilitat i efectivitat de la intervenció integral. 

Amb quina participació comptem fins ara?

Fins al moment hi ha participat gairebé 3000 alumnes i més de 100 docents de 25 centres educatius.

3000

alumnes

+100

docents

25

escoles

On puc trobar més informació?

A la secció de recerca participativa de la pàgina web de la xarxa Escoles Sentinella trobaràs més informació així com l’accés a la guia didàctica i al repositori.

L’origen de Sana Ment

El primer pilot d’aquest programa es dugué a terme el curs 2015-16 i fou impulsat pel Living Lab de Salut d’IrsiCaixa, en coordinació amb el xarxa d‘escoles pilot del programa educatiu Xplore Health, i amb la col·laboració del projecte europeu EnRRICH. Hi van participar 15 centres educatius pilot de Catalunya i 4 centres de recerca i universitats: el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental d'ISGlobal, el Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, el Grup de Recerca en Salut Mental i Innovació Social (SaMIS) de la Universitat de Vic i el Grup de Recerca en Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: