Skip to main content
Close

InSPIRES

Projecte que reuneix professionals internacionals per co-dissenyar i implementar models innovadors de projectes de recerca participatius a través dels anomenats Science Shops.

Imatge de InSPIRES

Projecte InSPIRES: Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science

El projecte InSPIRES reuneix professionals i experts de dins i fora d’Europa per co-dissenyar, pilotar i implementar  models innovadors de projectes de recerca participatius a través dels anomenats Science Shops (SS). Els models de SS que InSPIRES promou integren la Recerca i la Innovació Responsables (RRI), la Ciència Oberta (OSc) i l’avaluació d’impacte com a part del seu ADN per tal d’obrir el procés de recerca de manera més estratègica a la societat civil i a altres parts interessades. Concentrant la major part dels seus esforços en Recerca i innovació en el sector sanitari, amb un fort enfocament en els determinants ambientals i socials i amb una atenció especial a la paritat de gènere i grups vulnerables (dones, gent gran, adolescents, migrants i refugiats), InSPIRES aporta Science Cafés i altres iniciatives de participació pública en els seus models juntament amb un enfocament internacional “glocal”, per promoure una investigació i innovació participativa basada en una comunitat més inclusiva, i adaptada i rellevant al context.

Quin paper té el Living Lab de Salut?

Líders del WP4: Implementació, monitoratge i ampliació  del models de Science Shop tradicionals i 2.0

El Living Lab de Salut d’IrsiCaixa està a càrrec del work package (WP) 4 del projecte InSPIRES. L’objectiu és coordinar la implementació d’estructures i projectes de SS i donar suport mitjançant un programa de mentoria personalitzat a les noves estructures de Science Shop i promoure la cooperació internacional.

Es duen a terme les següents tasques, on el Living Lab hi té un paper clau:

  • Proporcionar un programa de mentoria per a la creació de noves estructures de SS, i consolidar els Hubs regionals d'iniciatives de SS. Entre altres iniciatives, es duen a terme sessions de mentoria entre els partners del consorci així com amb experts externs, i també s’organitzen webinars oberts al públic que tracten temàtiques relacionades amb els Science Shops, RRI, recerca participativa i Open Science. Es poden consultar els webinars aquí.

  • Coordinar la implementació de 78 projectes SS, alineats amb RRI, Open Science i l’avaluació d’impacte, en estructures de SS noves i existents.

  • Coordinar la implentació 4 projectes transdisciplinaris i transnacionals per respondre de forma “glocal” als grans reptes de la societat i facilitar l’intercanvi d’estudiants internacionalment.

  • Organitzar una convocatòria internacional per difondre les bones pràctiques d’InSPIRES i implementar 6 projectes transdisciplnars i transnacionals de SS.

Projecte Co-ResponSA(S)bilitat

En el marc del projecte europeu InSPIRES, el Living Lab de Salut ha promogut l’establiment d’una Xarxa Multiactor anomenada Co-ResponSA(S)bilitat focalitzada en el foment de la promoció de la Salut-Afectivo-Sexual perquè sigui més sistèmica, col·laborativa i descentralitzada. Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: