Skip to main content
Close

Més de 20 organitzacions col·laboren en xarxa per millorar el model de promoció de l’alimentació saludable i sostenible a Barcelona

whatsapp_image_2021-11-22_at_12.32.36.jpeg

El Living Lab d’IrsiCaixa, en el marc del Barcelona CaixaResearch Living Lab, ha organitzat una sessió de networking per definir iniciatives i organitzar la implementació de les accions de millora de l’alimentació al barri de La Verneda i La Pau

El model de promoció de l’alimentació saludable i sostenible actual presenta múltiples reptes de caire  sanitari, ambiental i sòcio-econòmic. Aquests reptes, que inlcouen problemes com els canvis d’hàbits alimentaris relacionats amb els nous estils de vida de la població, l’augment del sobrepès, la degradació mediambiental o l’augment de la demanda global d’aliments, entre molts d’altres, es caracteritzen per ser complexes i persistents. Per aquest motiu, el canvi del model de promoció de l’alimentació saludable i sostenible no es pot abordar a través d’una única solució sinó que calen actuacions col·lectives que permetin englobar diferents perspectives i trobar respostes sistèmiques al repte. Davant aquest plantejament, el Living Lab de Salut d’IrsiCaixa, dins del marc del Barcelona CaixaResearch Living Lab –impulsat per la Fundació “la Caixa” i l’Ajuntament de Barcelona–, duu a terme el projecte Fit4FoodBcn, en el que s’han facilitat processos de reflexió amb més de 136 professionals de 64 organitzacions per desenvolupar un Pla Estratègic i d’Acció Col·lectiu que faciliti la transformació del model de promoció de l’alimentació saludable i sostenible. Aquest pla actualment es focalitza en el barri de La Verneda i La Pau i, en un futur, pretén desplegar-se a altres barris de Barcelona. Amb l’objectiu d’acabar de definir les iniciatives i organitzar la implementació d’aquest pla d’acció, aquest 22 de novembre el Living Lab de Salut d’IrsiCaixa ha organitzat una sessió de treball en xarxa amb 26 professionals de 19 organitzacions diferents, tant del barri de La Verneda i La Pau com de Barcelona i voltants.

 

Determinar els reptes de l’alimentació per poder acordar una visió de futur

Per poder arribar a idear les iniciatives que donin resposta a la complexitat dels diferents reptes, primer cal entendre quins són els principals problemes i com es poden abordar. “Analitzar la situació  en temes tan complexos no és senzill, però és clau. Per poder afrontar el problema cal que ens allunyem de la nostra perspectiva personal i adoptem una visió global. Per aconseguir-ho és necessari involucrar una àmplia diversitat de persones de dins i fora de l’entorn acadèmic i tenir representants dels diferents àmbits del sistema, nivells organitzatius i zones geogràfiques”, subratlla Rosina Malagrida, responsable del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa i co-coordinadora del Barcelona CaixaResearch Living Lab. Amb aquesta finalitat, l’equip del Living Lab ha organitzat trobades amb més d’un centenar participants en les que, a través de metodologies d’innovació sistèmica, han aconseguit mapejar els problemes i oportunitats de l’actual model de promoció de l’alimentació saludable i sostenible, i prioritzar-ne els més importants. Els principals obstacles detectats els han englobat en 5 factors limitants en els que hi ha més necessitat de canvi: la presa de decisions poc participativa i fragmentada, la no priorització ni equitat en el model de promoció de les dietes saludables i sostenibles, la baixa alfabetització alimentària, la manca d’accessibilitat a la informació i l’educació personalitzades i sistèmiques i, finalment, la manca d’accessibilitat, disponibilitat i assequibilitat d’aliments saludables i sostenibles. Per abordar aquest conjunt de reptes, s’ha definit una visió de futur compartida i, a partir d’aquestes anàlisis col·laboratives, s’ha consensuat l’objectiu de la Xarxa Fit4FoodBcn/La Verneda i La Pau. Aquest objectiu és  implementar un model d’alimentació saludable i sostenible en el que la presa de decisions sigui col·laborativa i des d’una visió global, faciliti espais de col·laboració, reflexió i co-creació amb els diferents actors, desenvolupi una xarxa sostenible i escalable a diferents nivells i barris de la ciutat, promougui canvis en l’entorn alimentari i a nivell individual, i contribueixi a posar la promoció de l’alimentació saludable i sostenible a l’eix central de l’agenda política i d’altres actors socials.

 

Sessió de treball per validar l’estratègia i establir futures accions

L’últim pas del procés d’ideació és una sessió de networking, duta a terme aquest dilluns 22 de novembre, que ha permès concretar les iniciatives presents en el Pla Estratègic i d’Acció Col·lectiu, i així avançar cap a la fase d’implementació. Durant aquesta sessió, els i les participants han elaborat un resum per tal d’explicar les principals idees del pla d’acció i, després, s’han organitzat en grups d’innovació per acabar de definir les futures accions de manera col·laborativa a través de dinàmiques participatives. “L’activitat consistia en el debat i la reflexió entre els diferents grups per tal d’establir sinèrgies i validar les iniciatives de millora de la promoció de l’alimentació saludable i sostenible”, explica Marina Pino, gestora de projectes del Living Lab d’IrsiCaixa. “Com seria un futur model de promoció de l’alimentació que donés resposta a la complexitat que hem descrit? Això és el que volem resoldre entre tots i totes. Sessions com aquestes ens permeten desenvolupar programes d’innovació i planejar les accions necessàries per implementar la visió de futur que hem definit col·laborativament”, conclou.

El proper pas del projecte Fit4Food és la co-creació de prototips, és a dir, el disseny de primers exemplars de solucions que, després d’un procés iteratiu de validació i implementació, facilitin el canvi en el model de promoció de l’alimentació saludable i sostenible en el barri de La Verneda i La Pau.

whatsapp_image_2021-11-22_at_12.32.27.jpeg
whatsapp_image_2021-11-22_at_12.32.36.jpeg
whatsapp_image_2021-11-22_at_12.33.10.jpeg
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: