Skip to main content
Close
Foto Maria

María Lázaro Díez

Investigador/a postdoctoral
Equip
Biografia

María Lázaro Díez va néixer a Santander. Va realitzar el seu doctorat en Biomedicina i Biologia Molecular a l'Institut de Recerca Valdecilla (IDIVAL), centrat en les interaccions hoste-bacteris multiresistents.

Posteriorment, va realitzar un contracte postdoctoral a la Universitat de Califòrnia San Diego (UCSD), on va investigar el paper dels factors de C. acnes a la patogènesi de l'acne, així com vacunes i opcions terapèutiques utilitzant un nou model murí d’acne. També va treballar al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), estandarditzant nous protocols per a l'estudi de nous antimicrobians. Actualment, al grup VIRIEVAC, la seva investigació se centra en l'estudi de noves immunoteràpies potencials contra el VIH.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: