Skip to main content
Close
.

Gabriel Felipe Rodríguez Lozano

Bioinformàtic/a
Equip
Biografia

Gabriel Felipe es va llicenciar en Biologia, amb esment en Biotecnologia, per la Universitat d'Alacant (UA) l’any 2014. Durant l'últim any de la seva carrera, va desenvolupar el seu projecte de fi de carrera en el Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UA estudiant alguns promotors gènics implicats en l'assimilació del nitrogen en arqueges halòfiles. Posteriorment, va realitzar un màster en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i va dur a terme la seva tesi de màster a l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE) explorant alguns gens transportadors de zinc en diferents poblacions del món.

A nivell professional, Gabriel Felip ha treballat com especialista en bioinformàtica al Nucli de Biologia Molecular de l'Hospital Clínic de Barcelona. Ha estat a càrrec de l'àrea de Bioinformàtica desenvolupant pipelines per a l'anàlisi de dades de seqüenciació genòmica i donant suport als departaments de microbiologia, immunologia i oncologia. A continuació, ha contribuït en un projecte centrat en el desenvolupament d’un pipeline per processar dades de seqüenciació d'ADN i ARN de mostres tumorals, per tal de reportar variants somàtiques, tipificació d'HLA i predicció de Neoantígens a l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron ( VHIO).

Com que li agrada assumir nous reptes, també ha impartit alguns cursos de R i classes particulars durant els últims quatre anys per perseverar en el seu procés d'aprenentatge. A més, ha publicat un article divulgatiu a la revista de el Col·legi de Biòlegs de Catalunya sobre la implicació de la bioinformàtica en l'estudi del càncer.

Personalment, és una persona extravertida a la qual li agrada tant respirar aire fresc fent senderisme com assistir a un festival de música a la ciutat.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: