Skip to main content
Close

Altres programes formatius

Oferim programes d’educació, divulgació i pràctiques per estudiants de secundària, batxillerat, cicles formatius, grau i màster.

Imatge d'Altres Programes

Pràctiques externes de grau i màster

Oferim una primera experiència del món científic a l’alumnat de nivell universitari integrant-los a l’equip i en un projecte de recerca de les nostres línies d’investigació. Aquests programes permeten que els i les estudiants experimentin una immersió completa en l’ambient de recerca acadèmica i puguin orientar les seves futures carreres professionals.

Disposem d’acords de col·laboració amb programes de pràctiques en l’àmbit de les biociències amb les universitats següents:

Secundària, batxillerat i cicles formatius

Des del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa oferim a estudiants i educadors programes d’educació i de divulgació enfocats a la promoció de la salut entorn de diverses àrees temàtiques.

L’objectiu és reduir el distanciament entre el món de l’educació i el de la recerca, a més de fomentar que la ciutadania pugui prendre decisions sobre la seva salut basades en el raonament científic i crític.

Els programes inclouen recursos multimèdia, cursos per a professors, tallers d’experiments i programes per fomentar el debat i la participació en processos de recerca participativa.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: