Skip to main content
Close

Administrar immunoglobulines pot millorar l’evolució de les persones amb una COVID-19 greu

pexels-karolina-grabowska-4226921.jpg

Un estudi liderat per IrsiCaixa ha demostrat que l’administració intravenosa d’una dosi elevada d’immunoglobulines (IVIG) pot ser útil com a tractament de la COVID-19 en persones que tenen una simptomatologia greu, gràcies a la seva capacitat de combatre la inflamació

Després de gairebé 200 milions de persones que han passat la COVID-19 a tot el món, el funcionament d’aquesta malaltia és encara una gran incògnita. Tot i així, quelcom que la comunitat científica associa amb la simptomatologia greu d’aquesta malaltia és una resposta inflamatòria excessiva. Ara, un estudi liderat per IrsiCaixa ha demostrat que l’administració intravenosa d’una dosi elevada d’immunoglobulines (IVIG) pot ser útil com a tractament de la COVID-19 en persones que tenen una simptomatologia greu, gràcies a la seva capacitat de combatre la inflamació.

Tot i que actualment disposem de vacunes que poden prevenir amb eficàcia la malaltia greu causada pel SARS-CoV-2, encara ens queda molt camí per recórrer pel que fa al desenvolupament de fàrmacs i teràpies que ajudin a pal·liar els símptomes greus de la COVID-19. “Una de les estratègies que estem estudiant és l’administració intravenosa d’una dosi elevada d’immunoglobulines, que són anticossos obtinguts de persones que no necessàriament hagin estat infectades pel SARS-CoV-2”, comenta Mª Luisa Rodríguez de la Concepción, investigadora post-doctoral a IrsiCaixa i co-autora de l’estudi.

 

Marcadors d’inflamació

El personal investigador implicat en l’estudi va analitzar un total de 41 marcadors relacionats amb la inflamació a partir de mostres de plasma obtingudes de 5 pacients amb COVID-19 hospitalitzats i tractats amb IVIG. Aquests marcadors es van analitzar justament abans de l’inici del tractament, i els dies 3, 7 i 14 post-tractament. “El que hem pogut observar és que alguns dels marcadors analitzats van disminuir durant les dues setmanes posteriors a l’inici del tractament. Doncs, podem dir que l’administració d’IVIG a aquests pacients pot millorar la seva evolució clínica gràcies a que combat la resposta inflamatòria excessiva desenvolupada pel pacient”, explica Erola Ainsua Enrich, investigadora post-doctoral a IrsiCaixa i co-autora de l’estudi. En concret, l’estudi demostra que molècules com les citocines, entre d’altres factors que determinen un elevat estat d’inflamació, es veuen reduïdes després del tractament.

 

Evitar la severitat de la malaltia

L’excessiva inflamació que hi ha rere els casos greus de COVID-19 està relacionada, en part, amb una resposta descontrolada per part del sistema immunitari a l’hora d’intentar combatre el virus. Aquesta resposta pot ser responsable del dany que pateixen alguns òrgans, com els pulmons, en els pacients més greus. “L’administració d’IVIG va ser ben tolerada pels pacients de l’estudi i va millorar el seu procés de recuperació, reduint els nivells d’inflamació”, descriu Jorge Carrillo, investigador principal a IrsiCaixa i co-líder de l’estudi. “Aquests resultats suposen una prova de concepte i obren camí a nous estudis clínics amb més pacients que permetin corroborar les troballes. De fet, actualment hi ha en marxa un assaig clínic a nivell global per poder estudiar la possibilitat d’utilitzar aquestes immunoglobulines en els casos més greus pels quals, actualment, no tenim cap tractament específic”, conclou.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: