Skip to main content
Close
Sonia Villanueva

Sonia Villanueva Hernández

Investigador/a postdoctoral
Equip
Biografia

Amb gran interès en les ciències biològiques, Sonia Villanueva-Hernández va dur a terme els estudis en Biologia, seguits per un màster en Microbiologia Avançada. A finals de 2017, va continuar la seva formació acadèmica a la Universitat de Medicina Veterinària de Viena, Àustria, on va obtenir un doctorat en Immunologia. La seva investigació es va centrar en el sistema immunològic porcí, amb un èmfasi especial en les cèl·lules plasmàtiques porcines i les cèl·lules T fol·liculars auxiliars, la qual cosa la va portar a graduar-se el 2023. Durant la seva carrera acadèmica, es va unir a l'Institut Pirbright al Regne Unit com científica investigadora, on va estudiar la dinàmica de les cèl·lules plasmàtiques en porcs infectats o vacunats experimentalment contra la grip i el virus respiratori del coronavirus porcí.

El seu profund interès per la dinàmica del sistema immunològic la va portar a incorporar-se com a investigadora postdoctoral al grup d'immunologia de cèl·lules T i vacunes dirigit per Christian Brander a IrsiCaixa. Al grup, aplica el seu ampli coneixement del sistema immunològic per estudiar les respostes de les cèl·lules T específiques de patògens a persones que viuen amb el VIH durant la progressió de la malaltia i la coinfecció. A més, participarà en els projectes EPIVINF (finançat per la Comissió Europea) i EPIVIRCO (impulsat per “la Caixa”). Aquests projectes tenen com a objectiu identificar reguladors epigenètics de les infeccions pel VIH i SARS-CoV-2 que estan relacionats amb els trastorns neurocognitius associats amb els virus, i la seva relació amb els trastorns neurocognitius associats al VIH (HAND) i la COVID persistent.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: