Skip to main content
Close
Javier Martinez Picado

Javier Martínez-Picado

Investigador/a principal
Equip
Biografia

Javier Martínez-Picado és professor de recerca ICREA a IrsiCaixa, un centre de recerca referent en infeccions i immunitat situat a Barcelona. També és professor associat de la Càtedra de Malalties Infeccioses i Immunitat de la UVic-UCC i membre electe de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Es va doctorar en microbiologia per la Universitat de Barcelona, on també va ser professor associat. El 1996 es va incorporar a l'Hospital General de Massachusetts com a investigador de la Facultat de Medicina de Harvard, lloc on es va dedicar a la investigació del VIH/sida. El 2000 va obtenir la plaça d'investigador biomèdic al Ministeri de Sanitat espanyol i va ser assignat a l'Hospital Germans Trias de Barcelona. El 2006 va obtenir el seu actual lloc a ICREA. El Dr. Martínez-Picado forma part de diferents consells assessors governamentals, acadèmics i de la indústria, i ha publicat més de 230 articles sobre virologia i immunologia, principalment relacionats amb la patogènesi del VIH, a revistes internacionals.

La seva recerca se centra en la caracterització dels mecanismes immunovirològics de la patogènesi viral en les malalties humanes, incloent-hi el VIH-1, el virus de l'Ebola, els arenavirus i, més recentment, el SARS-CoV-2. El programa translacional del seu grup té com a objectiu final investigar possibles noves estratègies terapèutiques virals, especialment al camp del VIH/sida, mitjançant la recerca bàsica i aplicada. Col·laboren estretament amb altres instituts biomèdics nacionals i internacionals, centrant-se en tres temes de recerca prioritaris: la comprensió de la persistència viral per abordar estratègies de curació del VIH, la patogènesi viral intervinguda per les cèl·lules mieloides i els fenotips extrems de la progressió de la malaltia viral. Arran de la pandèmia de la COVID-19, han inclòs en la seva recerca l’estudi de la patogènesi del SARS-CoV-2, utilitzant models d'organoides per avaluar la infecció viral i les respostes inflamatòries. 

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: