Skip to main content
Close
EloiFrancoPISTA

Eloi Franco Trepat

Investigador/a postdoctoral
Equip
Biografia

Eloi Franco Trepat va iniciar la seva carrera professional en el camp de les teràpies oncològiques (Hospital Sant Pau; Espanya), la modulació del destí cel·lular (CSIC-IRTA-CRAG; Espanya), i el microambient de les cèl·lules mare (RIKEN; Japó). Posteriorment, es va convertir en el primer membre fundador del Grup de Patologia Musculoesquelètica (Institut IDIS-CHUS) dirigit pel Dr. Rodolfo Gómez Bahamonde. Durant aquests anys, el seu rol principal va ser el d'investigador predoctoral i postdoctoral, tot i que també va exercir com a gestor de projectes i de laboratori. Eloi F.T. va dirigir diverses línies de recerca centrades en el bloqueig dels Toll-Like Receptors (TLR) i en la inhibició de la resposta immunitària innata en malalties autoinflamatòries i autoimmunitàries. A més, va codirigir línies de recerca sobre biomaterials, dinàmica de cèl·lules mare i productes naturals.

El seu interès pels antivirals i els immunomoduladors va començar durant la pandèmia del SARS-CoV-2 i es va estendre a altres virus emergents després de viure a Serekunda (Gàmbia). S'ha incorporat al grup Patògens, Immunitat, Senyalització i Teràpies Aplicades (PISTA) d'IrsiCaixa dirigit per la Dra. Nuria Izquierdo Useros per contribuir al disseny de noves eines terapèutiques contra patògens emergents.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: