Skip to main content
Close

La Fundació Glòria Soler finança un projecte d’IrsiCaixa i l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’ICS per caracteritzar la immunitat a llarg termini contra la COVID-19 en les persones grans

danie-franco-cezypkdceqc-unsplash.jpg

Gràcies a aquesta ajuda, l'equip investigador estudiarà el grau de protecció i la durada de la resposta immunitària contra el SARS-CoV-2 en les persones grans que viuen en residències

La coexistència de diverses malalties i un sistema immunitari compromès fa que les persones grans siguin més vulnerables a passar una COVID-19 greu. Sent, doncs, un col·lectiu de risc, és molt important dedicar esforços a caracteritzar el seu nivell de protecció envers el SARS-CoV-2, tant després d’haver passat la infecció com d’haver estat vacunades. En aquest sentit, IrsiCaixa i l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut (ICS) estan estudiant, gràcies al suport de la Fundació Glòria Soler, el grau de protecció i la durada de la resposta immunitària en les persones grans que viuen en residències, després de rebre la vacuna o passar la infecció natural. A més a més, avaluaran com l’envelliment del sistema immunitari afecta a la creació d’una resposta immunitària protectora efectiva. Els resultats d’aquesta investigació permetran prendre decisions clíniques, com establir un calendari de vacunació en base a la resposta immunitària.  

Fins ara, els estudis han demostrat que la resposta immunitària contra el SARS-CoV-2 es manté, com a mínim, un any després de la infecció. No obstant, la majoria d’aquests estudis s’han dut a terme en persones menors de 65 anys. “En el cas de les persones grans, el sistema immunitari està envellit i aquesta resposta protectora pot ser menys eficient i de més curta durada”, explica Marta Massanella, investigadora principal del grup de Recerca Translacional en Immunologia i Envelliment (TRIA) d’IrsiCaixa. L’envelliment del sistema immunitari que comenta Massanella és degut a la immuno-senescència, un procés que pateixen les cèl·lules del sistema immunitari amb els anys i que redueix la seva eficàcia a l’hora de combatre patògens.

 

La resposta d’un sistema immunitari debilitat

La infecció o la vacuna del SARS-CoV-2 activen les defenses del nostre cos contra el virus. Aquesta resposta consisteix, entre d’altres, en l’activació de les cèl·lules B i T del sistema immunitari, que produiran anticossos per impedir noves infeccions i eliminaran les cèl·lules infectades, respectivament. “La funció d’aquestes cèl·lules en les persones grans no és igual d’efectiva. Per això volem caracteritzar quina és la resposta immunitària d’aquest col·lectiu un cop s’han vacunat, o després d’haver passat la infecció de manera natural i amb diferents nivells de severitat”, detalla Massanella. “En concret, volem determinar el nivell i la qualitat de la resposta”, afegeix.

“Les mostres que prenguem a les persones grans de les residències serviran per avaluar la quantitat i l’efectivitat dels anticossos generats, la resposta immunitària cel·lular i el nivell de citocines produïdes, que són unes molècules associades amb la inflamació”, explica Macedonia Trigueros, investigadora predoctoral a IrsiCaixa.

 

Determinar quant temps dura la protecció

Un altre dels objectius de l’estudi és entendre quina és la durada de l’efecte protector del sistema immunitari després de vacunar-se o passar la COVID-19. “Aquesta informació permetrà augmentar el coneixement respecte la durada dels paràmetres relacionats amb la immunitat, fet que permetrà decidir si cal ajustar el calendar vacunal”, explica Nuria Prat, directora de l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut.

“Pels adults més grans la vacunació és especialment important, ja que serveix per impedir la infecció i, per tant, evitar casos greus, molt comuns en persones majors de 65 anys. Poder vacunar aquest col·lectiu ha permès que la situació a les residències millori moltíssim”, afegeix Dolors Palacín, coordinadora de la part operativa de l’estudi, de l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’ICS.

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: