Skip to main content
Close

Barcelona CaixaResearch Living Lab

El Barcelona CaixaResearch Living Lab busca optimitzar els processos de R+D+i, les intervencions i el desenvolupament de polítiques públiques.

Imatge de Barcelona CaixaResearch Living Lab

Impulsem iniciatives per promoure la recerca i la innovació oberta en salut

El Barcelona CaixaResearch Living Lab és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació “la Caixa”, en col·laboració amb el Living Lab de Salut d’IrsiCaixa i ISGlobal, per potenciar el Pla Barcelona Ciència. Parteix de les experiències del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa i d’ISGlobal, que inclouen un ampli ventall d’iniciatives per promoure la recerca i la innovació oberta en salut. Vol ser el punt de trobada entre els diferents actors socials i un lloc on es recullin les necessitats de la ciutadana i se’ls hi doni resposta. La plataforma acull iniciatives de participació pública en el co-disseny i implementació d’agendes de recerca i innovació.

L’objectiu general consisteix en facilitar una estructura d'intermediació en la qual persones expertes en diferents disciplines científiques –conjuntament amb actors de diferents àrees del sistema, que inclouen la ciutadania— es troben per col·laborar i optimitzar els processos d’R+D+i, les intervencions i el desenvolupament de polítiques públiques. Tot això, amb l’objectiu d'aconseguir un canvi transformatiu del sistema per fer-lo més obert i inclusiu, i millorar així el seu impacte social.

En el marc d’aquesta iniciativa, es treballa en una sèrie de reptes:

Infografia de Barcelona CaixaResearch Living Lab
Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: