Skip to main content
Close
daniel_perez_edited.jpg

Daniel Pérez Zsolt

Investigador/a postdoctoral
Equip
Biografia

Daniel Pérez Zsolt es va llicenciar en Biotecnologia i en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2010, i el 2013 va obtenir el títol de màster en Immunologia Avançada per la Universitat de Barcelona. Va iniciar la seva carrera investigadora el 2008, treballant al Laboratoire de recherche en Immunopathologie, Vaccinologie et Génétique Moléculaire de l’Institut Pasteur de Tunis (Tunísia), on va col·laborar en un projecte dedicat al desenvolupament d’una vacuna basada en anticossos contra el virus de la ràbia.

Al 2010 va treballar al Departament de Bioquímica Clínica de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, centrant-se en la identificació de marcadors moleculars d’estrès en bestiar per mitjà d’anàlisis proteòmiques. L’any 2013 va incorporar-se al Departament d’Immunologia Experimental de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), on va col·laborar en un projecte d’identificació de marcadors immunològics de rebuig en el transplantament cardíac.

L'any 2020 va acabar els seus estudis de doctorat en el Grup de Retrovirologia i Estudis Clínics de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa (Badalona), on va desenvolupar la seva activitat investigadora estudiant la interacció entre virus i cèl·lules mieloides en el decurs de la infecció per VIH-1. Actualment, segueix com a investigador post-doctoral a IrsiCaixa, en el grup d'Immunitat a Patògens, Senyalització i Aplicacions Terapèutiques (PISTA).

Not available in
This is not available in . You can go to the translated versions in these languages: