Patronat Irsicaixa

Patronat Irsicaixa

President

Conseller titular del departament responsable de la política sanitària de la Generalitat de Catalunya

Hble. Sr. Antoni Comín i Oliveres

 

Vicepresident

Persona designada per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (Fundació Bancària “la Caixa”)

Sr. Josep Vilarasau i Salat

 

Vocals

Designat pel director del Servei Català de la Salut

Sr. Joan Serra i Manetas

Designada pel departament competent en matèria de recerca

Sra. Iolanda Font de Rubinat Garcia

 

Representants del departament responsable de la política sanitària

Sr. Joan Guix i Oliver

Sr. Antoni Andreu Périz

Sr. Jordi Casabona i Barbarà

Sr. Manel Puig Domingo

 

Representants de la Fundació Bancària “la Caixa”

Sr. Jaume Giró i Ribas

Sr. Jaume Lanaspa Gatnau

Sra. Esther Planas i Herrera

Sr. Jordi Portabella i Calvete

Sra. Marta Casals i Virosque

 

Representants de la Fundació Lluita contra la Sida

Sra. Montserrat Pinyol i Pina

Sra. Anna Veiga i Lluch

 

Secretària

Sra. Marta Casals i Virosque

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Obra Social - Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Amb la col·laboració de: