Posar fre a l'hepatitis

Més notícies Blog 365
28/07/2018

Posar fre a l'hepatitis

El 28 de juliol se celebra el Dia Mundial contra l'Hepatitis, una malaltia inflamatòria que afecta el fetge i que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), només el 2015 va matar més d’1,3 milions de persones. El seu origen més comú és la infecció per un virus, encara que també pot ser causada per una infecció bacteriana, el consum de substàncies tòxiques o algunes malalties immunitàries.

Els virus de l'hepatitis més estudiats són els denominats virus A, B, C, D i E, sent B i C responsables de la versió més greu de la malaltia. Els virus A i E es transmeten per ingestió d'aigua o aliments contaminats. En canvi, el contagi de les hepatitis B, C i D té lloc per contacte amb sang de persones infectades. En el cas del virus de l'hepatitis B, també es pot transmetre a través de fluids corporals, com el semen o la saliva.

Les hepatitis B i C constitueixen un important problema de salut global, amb prop de 500 milions de persones infectades a tot el món. La inflamació produïda per ambdós virus es pot cronificar i evolucionar cap a una fibrosi hepàtica, una cirrosi i fins i tot un càncer de fetge.


Coinfecció freqüent VIH-VHC

El VIH, el virus que causa la sida, està fonamentalment relacionat amb el virus de l'hepatitis B (VHB) i C (VHC) degut a que comparteixen algunes vies de transmissió. Fins fa 2-3 anys, prop d'un 40% dels pacients de la Unitat de VIH de l'Hospital Germans Trias i Pujol, on es troba IrsiCaixa, estaven co-infectats amb el VHC. Avui dia, gràcies als nous tractaments (antivirus d'acció directa), més del 95% d'aquests pacients estan curats de l’hepatitis C.

No obstant això, no tots els problemes estan resolts. En el cas del VHB, menys del 5% dels pacients necessiten prendre tractament, ja que generalment el sistema immunitari es basta per si sol per fer front a la infecció. Però en aquest 5%, i igual que ocorre amb el VIH, la teràpia no aconsegueix eliminar el virus, únicament impedeix que aquest segueixi replicant. Recentment s'ha pogut saber que el VHB persisteix en aquells individus que aparentment havien aconseguit eliminar el virus, ja que aquest pot tornar a manifestar-se davant d’una situació d’immunodepressió com pot ser la induïda abans d'un trasplantament, una teràpia contra el càncer o l'aparició de la sida.

En l'actualitat, gràcies a les noves pràctiques mèdiques i a la disminució de l'ús de drogues per via parenteral (encara que sembla que hi ha cert repunt), el nombre de noves infeccions pel VHC i VHB ha disminuït en gran mesura. No obstant això, igual que ocorre amb el VIH, els homes que tenen sexe amb homes són el grup epidemiològic del nostre entorn amb més risc d'infectar-se pel VHC. Fins i tot pacients curats de la infecció poden tornar a re-infectar-se amb el virus, el que dificulta l'eradicació del VHC en el nostre context.


Biomarcadors de progressió de dany hepàtic

El nostre grup és l'únic d'IrsiCaixa que treballa amb virus hepatotròpics, que són virus que afecten a unes cèl·lules del fetge anomenades hepatòcits. Vam començar a treballar amb el VHC fa més de 15 anys. La co-infecció del VIH amb el VHC no afecta el curs de la malaltia causada pel VIH, però a la inversa si: el VIH fa que el dany hepàtic causat pel VHC sigui molt més accelerat. És a dir, els pacients co-infectats amb el VIH i el VHC progressen més ràpidament a cirrosi i hepatocarcinoma que aquells pacients que només estan infectats pel VHC.

La nostra investigació se centra en el descobriment de biomarcadors que ens permetin predir quins pacients progressaran més ràpidament en la seva malaltia hepàtica. El VHC s'elimina en gairebé tots els pacients, però no sabem del cert si el dany hepàtic desapareixerà o continuarà la seva progressió. En concret, estem estudiant microARNs circulants en sang perifèrica com a possibles biomarcadors de progressió de la lesió hepàtica. Aquestes molècules també s'estan estudiant com a possibles biomarcadors d'evolució en altres patologies com el càncer o l'Alzheimer.

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: